• ANGIELSKI

    • 15.04.2021

     mp72spring.docx

     8.04.2021

     large-weather-words.pdf

     mp72weather1.docx

     the-weather_57439.docx

     1.04.2021

     EASTER_MP72.docx

     25.03.2021

     mp72shapes.pdf

     mp72englishmarzec.docx

     21st Jan. 2021

     Dear grandparents! We wish you a wonderful day and many smiles!

     Drodzy Dziadkowie! Życzymy Wam wspaniałego dnia i wielu uśmiechów!

     Grupy pięciolatków i sześciolatków:

     Animals/Zwierzęta

     Hello! How are you? Witajcie! Jak się macie?

     What’s the weather like today? Jaka dzisiaj jest pogoda?

     What’s your favourite animal? Jakie jest Twoje ulubione zwierzątko?

     Is it small? Czy jest małe?

     Is it big? Czy jest duże?

     What colour is it? Jakiego jest koloru?

     Przypomnij sobie piosenkę I have a pet: https://youtu.be/pWepfJ-8XU0

     Zagrajmy w grę! Let’s play a game!

     Zobaczysz zdjęcia różnych zwierzątek. Gdzie można je spotkać? Dopasuj obrazki.

     Farm animals – zwierzęta mieszkające na wsi

     ZOO animals – zwierzęta mieszkające w ZOO https://wordwall.net/resource/1725622/farm-zoo

     Have fun! Dobrej zabawy!

      

     Grupy trzylatków i czterolatków:

     Przywitajmy się piosenką Hello: https://youtu.be/tVlcKp3bWH8

     What colour is a little duck? Jakiego koloru jest mała kaczuszka?

     Czy pamiętasz piosenkę o 5 małych kaczuszkach? Zaśpiewajmy! https://youtu.be/pZw9veQ76fo

     Colour the little duck yellow. Pokoloruj tą małą kaczuszkę na żółto.

     Bye bye! Pa pa!

     31.12 CZWARTEK: PETS – ZWIERZĄTKA DOMOWE

     Jak nauczyć dzieci piosenki pt.: „I have a pet”  https://youtu.be/FNQe9aoZBxs

     Piosenka I have a pet / Mam zwierzątko domowe: https://youtu.be/pWepfJ-8XU0

     Czy masz zwierzątko domowe?Do you have a pet? 

     DOG

      

     Yes, I have a dog. Tak, Mam psa.                                  
     I have a pet.
     He is a dog.
     And he says, “Woof, woof, woof, woof, woof. Woof woof.”           

     CAT 

     I have a cat. Mam kota                                                    
     I have a pet.
     She is a cat.
     And she says, “Meow, meow, meow, meow, meow. Meow meow.”

     MOUSE 

     I have a mouse. Mam mysz                                                 
     And he says, “Squeak, squeak, squeak, squeak, squeak. Squeak squeak.”
     He is a mouse.
     I have a pet.

     Woof woof.
     Meow meow.
     Squeak squeak.

      

     BIRD 

     I have a bird. Mam ptaka                                                        
     I have a pet.
     He is a bird.
     And he says, “Tweet, tweet, tweet, tweet, tweet. Tweet tweet.”            

     FISH 

     I have a fish. Mam rybę.                                                         
     I have a pet.
     She is a fish.
     And she says, “Glub, glub, glub, glub, glub. Glub glub.”

     Pokoloruj – wytnij – przyklej  https://supersimple.com/free-printables/i-have-a-pet-worksheet-color-cut-paste/ i-have-a-pet-worksheet-color-cut-and-paste.pdf