• Ramówka

    •  

     RAMOWY ROZKŁAD DNIA
      

     Ramowy  rozkład dnia dla dzieci 3 - letnich

     Czas – od…do…

     Czas trwania

     Organizacyjna forma aktywności

     600 - 700

     1

     Schodzenie się dzieci - w grupach połączonych. Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze

      

     700 - 800

     1

     Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, indywidualna praca z dziećmi

     800 - 810

     0.10’

     Ćwiczenia poranne – zestaw ćwiczeń lub zabawy ilustracyjne inscenizowane przy piosence

     810 - 820

     0.10’

     Krąg zmysłów i procesów poznawczych – aktywności i zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz innych procesów poznawczych

     820 -  835

     0.15’

     Czynności higieniczno-porządkowe

     835 - 900

     0.25’

     Śniadanie

     900 - 930

     0.30’

     Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego

     930 - 1015

     0.45’

     Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom
     i zainteresowaniom dzieci,  indywidualna praca z dziećmi

     1015 - 1115

     1

     Spacer, obserwacje przyrodnicze lub pobyt w ogrodzie przedszkolnym

     1115 - 1130

     0.15’

     Czynności higieniczno- porządkowe

     1130 - 1200

     0.30’

     Obiad 

     1200 - 1210

     0.10’

     Minutki dla bajki – czytanie lub opowiadanie dzieciom

     1210 - 1340

     1.30’

     Wypoczynek na leżakach 

     1340 - 1400

     0.20’

     Czynności higieniczno-porządkowe, zabawa ruchowa

     1400 - 1420

     0.20’

     Podwieczorek

     1420 - 1430

     0.10’

     Zabawa  dydaktyczna, ćwiczenia utrwalające

     1430 - 1600

     1.30’

     Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, indywidualna praca z dziećmi/pobyt

     w ogrodzie

     1600 - 1700

     1

     Rozchodzenie się dzieci - w grupach połączonych. Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci


     Ramowy  rozkład dnia dla dzieci 4 - letnich

      

     Czas – od…do…

     Czas trwania

     Organizacyjna forma aktywności

     600 - 700

     1

     Schodzenie się dzieci - w grupach połączonych. Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze

      

     700 - 800

     1

     Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, indywidualna praca z dziećmi

     800 - 810

     0.10’

     Ćwiczenia poranne – zestaw ćwiczeń lub zabawy ilustracyjne inscenizowane przy piosence

     810 - 820

     0.10’

     Krąg zmysłów i procesów poznawczych – aktywności i zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz innych procesów poznawczych

     820 -  835

     0.15’

     Czynności higieniczno-porządkowe

     835 - 900

     0.25’

     Śniadanie

     900 - 930

     0.30’

     Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego

     930 - 1015

     0.45’

     Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom
     i zainteresowaniom dzieci,  indywidualna praca z dziećmi

     1015 - 1115

     1

     Spacer, obserwacje przyrodnicze lub pobyt w ogrodzie przedszkolnym

     1115 - 1130

     0.15’

     Czynności higieniczno- porządkowe

     1130 - 1200

     0.30’

     Obiad 

     1200 - 1210

     0.10’

     Minutki dla bajki – czytanie lub opowiadanie dzieciom, słuchanie muzyki relaksacyjnej

     1210 - 1340

     1.30’

     Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy dowolne, spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy dowolne wg. zainteresowań dzieci.

     1340 - 1400

     0.20’

     Czynności higieniczno-porządkowe, zabawa ruchowa

     1400 - 1420

     0.20’

     Podwieczorek

     1420 - 1430

     0.10’

     Zabawa  dydaktyczna, ćwiczenia utrwalające

     1430 - 1500

     1.30’

     Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, indywidualna praca z dziećmi/pobyt

     w ogrodzie

     1500 - 1700

     2

     Rozchodzenie się dzieci - w grupach połączonych. Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci

      

     Ramowy rozkład dnia dla dzieci 5,6 -letnich

      

     Czas – od…do…

     Czas trwania

     Organizacyjna forma aktywności

      

     600 - 700

     1

     Schodzenie się dzieci - w grupach połączonych. Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze

     700 - 800

     1

     Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, indywidualna i grupowa praca z dziećmi 

     800 - 810

     0.10’

     Ćwiczenia poranne

     810 - 825

     0.15’

     Krąg zmysłów i procesów poznawczych – aktywności i zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz innych procesów poznawczych

     825 - 840

     0.15’

     Czynności higieniczno-porządkowe

     840 - 900

     0.40’

     Śniadanie

     900 - 1000

     1

     Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego

     1000 - 1100

     1

     Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom
     i zainteresowaniom dzieci,  indywidualna i grupowa praca z dziećmi

     1100 - 1145

     0.45’

     Spacer, obserwacje przyrodnicze

     1145 - 1200

     0.15’

     Czynności higieniczno-porządkowe

     12:00 – 12:30

     0.30’

     Obiad 

     1230 - 1300

     0.30’

     Bajkoterapia/czytanie dzieciom, zabawy dydaktyczne i ćwiczenia utrwalające

     1300 - 1345

     0.45’

     Pobyt w ogrodzie przedszkolnym

     1345 - 1400

     0.15’

     Czynności higieniczno-porządkowe

     1400 - 1420

     0.20’

     Podwieczorek

     1420 - 1440

     0.20’

     Zabawy dydaktyczne i ćwiczenia utrwalające treści

     1440 - 1500

     0.20’

     Prace użyteczne – porządkowanie zabawek na półkach, segregowanie materiału przyrodniczego w kąciku przyrody itp.

     1500 - 1600

     1

     Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i  zainteresowaniom dzieci, indywidualna i grupowa praca z dziećmi/pobyt w ogrodzie

     1600 - 1700

     1

     Rozchodzenie się dzieci - w grupach połączonych. Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci