START

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Rekrutacja 2021/2022

INFORMACJA DLA RODZICÓW

 
 
 
 

 

Rekrutacja  do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

 

W dniach od 12.03.2021r. od godziny 11:00

do 24.03.2022r. do godziny 15:00

rozpocznie się rekrutacja na nowy rok szkolny.

Rodzice dzieci starających się o przyjęcie do przedszkola logują się

 na stronie: 
 

https://katowice.formico.pl

 

Informacje dotyczące wypełnionych wniosków:

 

                W związku z profilaktyką w zakresie rozpowszechniania się

      koronawirusa zaleca się wysłanie podpisanego wniosku rekrutacyjnego

           wraz ze stosownymi  załącznikami pocztą tradycyjną lub przesłanie

       zdjęcia/skanu wydrukowanego i podpisanego wniosku na adres mailowo
 

mp72katowice@gmail.com


Informujemy, że w w/w przypadku o terminowym dostarczeniu wniosku decyduje data stempla pocztowego oraz data przesłania zdjęcia/ skanu.   

          Istnieje możliwość przekazania  wniosku rekrutacyjnego w formie
papierowej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem
telefonu  32 255 63 26    w godzinach od 6:00 do 16:30.

       Data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu
informatycznego, nie mają wpływu na kolejność przyjęć dzieci.

   W procesie naboru nie uczestniczą już dzieci uczęszczające do przedzkola których rodzice złożyli pisemną "Deklarację  kontynuowania wychowania przedszkolnego".

 

 

                           

 

Aktualności

Kontakt

  • Miejskie Przedszkole nr 72 w Katowicach
    Miejskie Przedszkole nr 72 w Katowicach, ul. Bielska 1
  • 32 255 63 26/ fax:32 255 63 26

Galeria zdjęć