START

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Rekrutacja 2021/2022

INFORMACJA DLA RODZICÓW

 
 
 
 

 

Rekrutacja  do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

 

W dniach od 12.03.2021r. od godziny 11:00 do 24.03.2022r. do godziny 15:00 rozpocznie się rekrutacja na nowy rok szkolny.

Rodzice dzieci starających sie o przyjęcie do przedszkola logują się na poniższej stronie:

 

https://katowice.formico.pl

 

Informacje dotyczące wypełnionych wniosków:

Wypełniony formularz  należy  wydrukować, podpisać i  dostarczyć  do  przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

        Data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego, nie mają wpływu na kolejność przyjęć dzieci.

 

W procesie naboru nie uczestniczą już dzieci uczęszczające do przedszkola, których rodzice złożyli  pisemną 
"Deklarację  kontynuowania wychowania przedszkolnego".

 

                           

 

Aktualności

Kontakt

  • Miejskie Przedszkole nr 72 w Katowicach
    Miejskie Przedszkole nr 72 w Katowicach, ul. Bielska 1
  • 32 255 63 26/ fax:32 255 63 26

Galeria zdjęć