• HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA

    • W dniach od 1.03 do 4.03 2021 r. Rodzice składają deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danej placówce.

      

     HARMONOGRAM NABORU DO PRZEDSZKOLI W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

      

     Lp

     Data

     Czynność

     1

     od 12 marca 2021 r.
     od godz. 11:00
     do 24 marca 2021 r.
     do godz. 15:00      

      

     Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego
     w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
     w postępowaniu rekrutacyjnym.

     2

     od 22 marca 2021 r.
     od godz. 8:00
     do 31 marca 2021 r. do godz. 13:00

     Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy Prawo oświatowe

      

     3 1 kwietnia 2021 r.
     o godz. 16:00
     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

     4

      

     od 6 kwietnia 2021 r.
     od godz. 09:00
     do 13 kwietnia 2021 r. do godz. 15:00

      

     Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

     5

      19 kwietnia 2021 r.
     o godz. 12:00

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.