• HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA

    •  

     HARMONOGRAM NABORU DO PRZEDSZKOLI W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2023/2024
      

     Lp.

      

     Rodzaj czynności

     Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

     Terminy w postępowaniu uzupełniającym

     1.

     Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

     od 27 lutego 2023 r. do 03 marca 2023 r.

      

      

     2.

     Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

     od 13 marca 2023 r. od godz. 11 :00

     do 23 marca 2023 r. do godz. 10:00

     od 17 kwietnia 2023 r. od godz. 08:00

     do 19 kwietnia 2023 r. do godz. 10:00

      

      

     3.

     Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
     o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego
     w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,  w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy Prawo oświatowe

      

      

     od 13 marca 2023 r. od godz. 8:00

     do 23 marca 2023 r. do godz. 15:00

      

      

      

      

     od 17 kwietnia 2023 r. od godz. 8:00

     do 19 kwietnia 2023 r. do godz. 15:00

      

      

      

     4.

      Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

     31 marca 2023 r. o godz. 13:00

      

     24 kwietnia 2023 r. o godz. 13:00

      

     5.

     Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
     w postaci pisemnego oświadczenia.

     od 31 marca 2023 r. od godz. 13:00

     do 06 kwietnia 2023 r. do godz. 15:00

     od 24 kwietnia 2023 r. od godz. 13:00

     do 26 kwietnia 2023 r. do godz. 15:00

      

     6.

      

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

     13 kwietnia 2023 r. o godz. 13:00

      

     28 kwietnia 2023 r. o godz. 13:00