START

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Historia przedszkola Regulamin Miejskiego Przedszkola nr 72 w Katowicach Plan konsultacji z rodzicami Plan konsultacji specjalistów Skład Rady Rodziców Nasza kadra Podstawa programowa Procedura bezpieczeństwa na czas pandemii Procedura przydziału dzieci do grup przedszkolnych Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci Procedura dotycząca usprawiedliwiania nieobecności dziecka Klauzula informacyjna Harmonogram uroczystości przedszkolnych Raport z wewnętrznej ewaluacji pracy przedszkola 2020/2021 KONTO RADY RODZICÓW Statut Miejskiego Przedszkola nr 72 Opłaty za przedszkole

O przedszkolu

Opłaty za przedszkole

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

 

 1. Koszty pobytu dziecka w przedszkolu obejmują: 

 

a/ opłatę za zajęcia realizowane poza podstawą programową wychowania przedszkolnego, organizowane przez przedszkole
w wysokości 1,00 zł. za 1 godzinę świadczeń, z wyjątkiem dzieci 6- letnich których w/w opłata nie obowiązuje

 

b/ zakup surowców do przygotowania posiłków-  5,00 zł. dziennie za 3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek).

 

 1. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza drugie dziecko - opłata, o której mowa w pkt 1 a/wynosi 0,65zł.
  za jedną godzinę świadczeń.
 2. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza trzecie i kolejne dziecko - opłata, o której mowa
  w pkt 1a jest zwolniona
 3. W godzinach 7.00 do 13.00 realizowana jest bezpłatnie podstawa programowa wychowania  przedszkolnego. 
 4. Opłata za przedszkole naliczana jest zgodnie z podpisaną deklaracją;

Za godziny świadczeń wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, tj.: od 6.00 do 7.00
oraz od 13.00 do 17.00
oraz za ilość posiłków spożywanych przez dziecko.

 1. Opłaty, o których mowa  płatne są miesięcznie  do dnia 10 każdego miesiąca za dany miesiąc,
  na indywidualne konto bankowe k/ dziecka.
 2. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, opłata za zakup surowców  podlega zwrotowi
  za każdy dzień nieobecności.
 3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu trwającej co najmniej 1 dzień, opłata za zajęcia realizowane poza podstawą programów wychowania przedszkolnego podlega zwrotowi proporcjonalnie do deklarowanej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu.
 4. Wysokość stawki żywieniowej ustala Dyrektor Przedszkola
  w porozumieniu z Organem Prowadzącym.
 5. Opłata za żywienie dla dzieci korzystających z pomocy MOPS – 13,95 zł.

Aktualności

Kontakt

 • Miejskie Przedszkole nr 72 w Katowicach
  Miejskie Przedszkole nr 72 w Katowicach, ul. Bielska 1
 • 32 255 63 26/ fax:32 255 63 26

Galeria zdjęć