• INFORMACJA DLA RODZICÓW

    •  
      
      
      

      

     Rekrutacja  do przedszkola na rok szkolny 2024/2025

      

     W dniach 13.03.2024r. od godziny 11:00

     do 26.03.2024r. do godziny 13:00

     rozpocznie się rekrutacja na nowy rok szkolny.

     Rodzice dzieci starających się o przyjęcie do przedszkola logują się

      na stronie internetowej:

     https://katowice.e-nabor.pl/

     Informacje dotyczące wypełnionych wniosków:

     Po zalogowaniu się na stronie rekrutacji należy uważnie wypełnić wniosek oraz zaznaczyć odpowiednie kryteria.

     Po wypłenieniu neleży go wydrukować, podpisać oraz - jeżeli dane kryterium tego wymaga - dołączyć odpowiednie dokumenty.

     Cały pakiet należy dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.

                     Zapraszamy w godzinach pracy przedszkola od 6:00 do 17:00.

            Data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu
     informatycznego, nie mają wpływu na kolejność przyjęć dzieci.

        W procesie naboru nie uczestniczą już dzieci uczęszczające do przedszkola których rodzice złożyli pisemną "Deklarację  kontynuowania wychowania przedszkolnego".