Navigation

INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

STRONA REKRUTACYJNA KATOWICE 2016 - KLIKNIJ TUTAJ

 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA

 

TERMINY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

RODZAJ CZYNNOŚCI

 

Od: 2016-03-10     od godziny     8:00
Do: 2016-03-25     do godziny      16:00

 

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

Od: 2016-03-26 od godziny    16:00
Do: 2016-03-31 do godziny     15:00

 

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.20 ust.7 ustawy o systemie oświaty.

 

2016 - 04 -22   o godzinie   9:00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli.

 

 

Od: 2016 - 04-22           od godziny    9:00
Do: 2016-05-02       do godziny       16:00

 

Potwierdzanie przez rodziców kandydata woli przyjęcia  w postaci pisemnego oświadczenia.

2016 - 05 -05   o godzinie   9:00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

 

 

Od: 2016-05-09     od godziny     8:00
Do: 2016-05-13     do godziny      16:00

 

Elektroniczna rekrutacja uzupełniająca

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

Od: 2016-05-13 od godziny    16:00
Do: 2016-05-18 do godziny     15:00

 

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.20 ust.7 ustawy o systemie oświaty.

 

 

2016 - 06 -01   o godzinie   9:00

 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli.

 

 

Od: 2016 - 06-01           od godziny    9:00
Do: 2016-06-06       do godziny       16:00

 

Potwierdzanie przez rodziców kandydata woli przyjęcia  w postaci pisemnego oświadczenia.

 

2016 - 06 -08   o godzinie   15:00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

    


 

News

Contact

  • Miejskie Przedszkole nr 72 w Katowicach
    Miejskie Przedszkole nr 72 w Katowicach, ul. Bielska 1
  • 32 255 63 26/ fax:32 255 63 26

Photogallery